Giấy phép lái xe hạng C lái được những loại xe nào?

Khi sở hữu giấy phép lái xe hạng C, tài xế vừa có thể điều khiển xe có trọng tải lớn, vừa có thể điều khiển các phương tiện chở người thông thường. 

Giấy phép lái xe hạng C lái được những loại xe nào?
Điểm ưu việt của giấy phép lái xe hạng C so với hạng B1 và B2 chính là trọng tải được phép điều khiển phương tiện