KHÓA ĐÀO TẠO LÁI XE

KHOÁ ĐÀO TẠO HẠNG A1

Xe máy 50cm3 đến dưới 175 cm3

KHOÁ ĐÀO TẠO HẠNG A2

Xe Moto từ 175 cm3 trở lên

KHOÁ ĐÀO TẠO HẠNG B1

Ôtô số tự động – Không kinh doanh

KHOÁ ĐÀO TẠO HẠNG B2

Ôtô con đến 9 chỗ ngồi. Ôtô tải <3,5 tấn

KHOÁ ĐÀO TẠO HẠNG C

Ôtô tải >3,5 tấn & các loại xe Hạng B

NÂNG HẠNG GPLX

Nâng hạng GPLX lên dấu D, E, F,…

ĐÀO TẠO BỔ TÚC TAY LÁI

Ôtô Khách >30 chỗ ngồi. Ôtô tải >3,5 tấn

CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI

Ôn thi lý thuyết, sa hình, đường trường

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

gioi thieu mekong