Theo thống kê, trên cả nước, số lượng người bị cận thị khá phổ biến. Cận thị sẽ khiến một số hoạt động gặp khó khăn. Vậy bị cận có được thi bằng lái xe A1?

Tuỳ vào tình trạng của mắt thì người lái xe sẽ không đủ điều kiện để thi bằng lái xe theo hạng tương ứng. Dưới đây là một số quy định rõ từng trường hợp cụ thể.

 

Bị cận có được thi bằng lái xe A1 không?
Hướng Dẫn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 từ lý thuyết tới thực hành
Liên hệ ngay!