Trên 60 tuổi còn được thi bằng lái xe ô tô không?

Dưới đây là thông tin chi viết về giới hạn độ tuổi cao nhất khi thi bằng lái xe ô tô tại Việt Nam.