Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT quy định biển báo hiệu đường bộ chia thành 5 nhóm cơ bản, bao gồm: biển báo nguy hiểm và cảnh báo; biển hiệu lệnh; biển báo cấm; biển chỉ dẫn; biển phụ; biển viết bằng chữ. Trong đó, nhóm các loại biển báo cấm biểu thị các hành vi mà người điều khiển không được phép thực hiện khi lưu thông.

Các loại biển báo cấm để biểu thị những điều cấm. Theo đó người tham gia giao thông phải chấp hành những nội dung mà biển báo đã cấm. Hình dạng chủ yếu của biển báo cấm là hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen để thể hiện nội dung cấm, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Đặc điểm chung của các loại biển báo cấm

Căn cứ theo Điều 15 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT, các biển báo cấm có đặc điểm chung như sau:

 • Biển báo có dạng hình tròn.
 • Biển báo thường có nền trắng, viền đỏ, ký hiệu bằng hình vẽ hoặc chữ viết màu đen để thể hiện điều cấm.
 • Biển báo có dấu gạch chéo, mang ý nghĩa cấm người tham gia giao thông thực hiện.
 • Hầu hết các biển báo cấm đều có chung một quy cách thống nhất với đường kính là 70cm, viền đỏ rộng 10cm và vạch đỏ rộng 5cm.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, biển báo cấm có thể có hình dạng, màu sắc khác (Ví dụ: Biển cấm đi ngược chiều và dừng lại: nền đỏ, hình vẽ bên trong màu trắng; Biển cấm dừng và đỗ xe: cấm đỗ xe, cấm đỗ xe ngày lẻ, cấm đỗ xe ngày chẵn: nền xanh, hình vẽ bên trong màu đỏ và trắng).
Ý nghĩa các biển báo cấm và mức phạt khi vi phạm
Biển báo cấm chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ và nền màu trắng

Ký hiệu và ý nghĩa các loại biển báo cấm theo quy định mới

Theo Điều 26 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo cấm sẽ bao gồm 66 loại. Trong đó, có 25 loại biển báo cấm thông dụng mà người tham gia thông cần nắm rõ. Ký hiệu các loại biển báo cấm cần biết và ý nghĩa của chúng:

Biển báo Hình ảnh Ý nghĩa
P.101 “Đường cấm” tgf0JIqUTrPTusvgW Biển báo cấm tất cả các loại phương tiện (xe cơ giới và xe thô sơ) di chuyển cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định (xe chữa cháy, xe cứu thương, xe hộ đê, đoàn xe tang,…).
P.102 “Cấm đi ngược chiều” NByXRzuksMIvPY9LXj0yc9KAVAdxBf2DM8l4SgOmQzgY uZpLsOptR2yC6NplJSXg0qbYxdF7NCRTTc1QfK8uyJSWV5cceEYj63zfSurHh KdIghpPfBLhipJjmBZdP0wksAmMMt Biển báo cấm tất cả các loại xe (xe cơ giới và xe thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định; người đi bộ được phép đi trên vỉa hè hoặc lề đường.
P.103a “Cấm xe ô tô” CJUXTTsNkGgC4fgqmgYmFT6Xd1feApMoZWtiHhRNClpezSQfpNHz0lrNrarVJQa1 Biển báo cấm tất cả các loại xe cơ giới (kể cả mô tô 3 bánh), trừ xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.
P.103b “Cấm xe ô tô rẽ phải” UFeWcizpz6habxdKLeFr6jmj6pqx2lVLYt2ghRP6DIo8TRdaycDemaVM YQFBbMtCzrtI25yEL6RKr1OHhAq0AmPGAho195Kmzs4b0RkvJ7LPMvzQHEBY1I gC707au4awqEHzrP Biển báo cấm các loại xe cơ giới (kể cả xe 3 bánh) rẽ phải, trừ xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy và xe được ưu tiên theo quy định.
P.103c “Cấm xe ô tô rẽ trái” 4aM7P1Y9Oh Jj8mFYXA6aRKz0N9wKd8u 9erz 8SfiL3vUZrPzibvWuG0Nv6LitsS eyra08QjuUqTR9giTLkKDytQCSsNwUydgtKjo33tS4HcOSi0ZzL8LJYBC3tZ GdZ9tL0fS Biển báo cấm các loại xe cơ giới (kể cả xe 3 bánh) rẽ trái, trừ xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy và xe được ưu tiên theo quy định.
P.105 “Cấm xe ô tô và xe máy” ccos N0XstJvVqobGW9Tu2izkaPiQpHbSk3fVE3wE7inlm0lwufl1A20 dBf SIVwqQjGVqNkCVie8YCC4ux e25vRfP5aKnzKFVMmdMyzDdt2V3UqWBJTm aWBRJCep ZF96hw0 Biển báo cấm tất cả các loại xe cơ giới và xe máy đi qua, trừ các xe ưu tiên theo quy định.
P.107a “Cấm xe ô tô khách” Ay0rJuYR6EtKAT2X7hsXe9 LHf0kIwCTBECNcr9xhJyz7oxBdaiD FjguFu 2qdjiNzByr3Und7cwFWKDJJxJoDvipfqdb1eo0 ChWGSA26nowNezNGmp3BYXhzn0sHvmSBth82R Biển báo cấm ô tô chở khách đi qua, trừ các xe ưu tiên theo quy định.
P.115 “Hạn chế trọng tải toàn bộ xe” AMEmGS7rxDOtbvufgPynP OCpg1uplXwFE6rRYdCYj8hRdmLdHFVQiLgquOWoFuXlzLiCDjDhrCo1iYljRAczTrbLbCi6iaAsE8l2qKJHS2VWvf sGVy4pzd76iDH39A 66n do7 Biển báo cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định có trọng lượng toàn bộ xe và hàng hóa vượt quá trị số quy định ghi trên biển.
P.116 “Hạn chế tải trọng trên trục xe” Ui54WRefUkopJJoVKza14ELnKAwn3 g0rYJjdTn7RTh37wuDe5KBQLWylIbdUzXmoty07YSW6sTkQMMe9f 3GfJ8lGfj2BRVMUUl w UfGyQi N e6D VQZoHDK6BW87h4HQaq1Z Biển báo cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có trọng lượng toàn bộ xe và hàng phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số quy định trên biển.
P.117 “Hạn chế chiều cao” 0OcGUcEdON74p22pSDwO ezM9d7 jt8z8QiX4EA9bNrWvdRC97qkJzo aGrPio0L45hGV9 WFhyTChxYAPpGFvWnMCfXUHNW3 QBM7yazYvAOhJcllVT1L 8KIK8NfBlUHhpnumz Dùng để thông báo mức hạn chế chiều cao của xe.

Biển có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển đi qua (chiều cao được tính từ mặt đường đến điểm cao nhất của xe hoặc hàng hoá).

P.118 “Hạn chế chiều ngang xe” tomrw8V8eqDj43 4wN0Z9yoaMIC9U03uTZbqf9jVVaCeOeipVKvxC p WX55J0sqmTi2yPDCsCuSHfBkvvKfmElcRvtmQkUd71ro0qMAEPKp7fBrVpvPDEmzD64sXrkkbicGoD W Dùng để quy định chiều ngang tối thiểu của xe.

Biển có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định có chiều ngang vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

P.119 “Hạn chế chiều dài xe” aQrcoFQDuL27R6GiFtEA2AH0kVlYtqGOly8 QObSjublfQHp6mUKZ TXg4GAkVyxjOWaNqzX uFPdbEwNt y1 jq5tjqsz1 hmwPJiaR Biển báo cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả xe ưu tiên theo quy định, có độ dài kể cả xe và hàng hoá lớn hơn trị số quy định trên biển.
P.121 “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” jtJU7CQ 2m0TbPSdE4uT DuEDuwwSbeoQDNNwwZzGUMQvVGui FRakFxTydPO MuBZvRph51fjMRcPrLSRcxhb8lJQ7LYAcUJ65ndVvWmCLSNmbZHKKymjZvPI8BoIy yKQ1WnAo Giữ khoảng cách an toàn tối thiểu giữa 2 xe với cự ly nhỏ hơn trị số được quy định trên biển.
P.125 “Cấm vượt” T s9BcwJOJG79QEN x0saebIf1JwG1Cl4BQbQf5SHN0PCIsuIHtpa Beugf3QMzQg1DJ4XHy6I8S6e5 BmnMyWXySR6oClPiFF0i1rsXvNgZX57HS2EzXSOY5PFJvsb01EATAmy1 Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe được ưu tiên theo quy định) nhưng được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.
P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” uk0tyOq9S7VSkLSo1Zn3pEPrkBtPa8 Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
P.128 “Cấm sử dụng còi” G2omsqT0iBijLBp1p9Y5p WPc97WVnythRrDpC2hmB6g7hwhd3PQ1np37dw0eZMXRw2v9ICoXxoQj sxRUrbKq sq9IGnUtO0RL 3DGXhjl5wZ7qdoLxfMqD Biển cấm tất cả các loại xe sử dụng còi.
P.130 “Cấm dừng xe và đỗ xe” Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
P.131a “Cấm đỗ xe” OvOt6pq1Pz6cooiDhyr8FLBXgeIBzZ6PiMHf8UzddSj4 8WR8fDV7P QA X90p58lAVIaPU1v4EOa0EZ8FgVQLFMGHPQVf8kHPnR5okqIJjV5Je9wdEImsv8 d9P0KO 4keSkMJg Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
P.131b “Cấm đỗ xe” wEq8ciqr868E85yp Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
P.131c  “Cấm đỗ xe” zm9RMlE5nM2Ne5qm5CbjIp1de 1HSVPGk sCvC9I8f7iZRO lBiXak8KG vUJdQL1k9YTYTl95uwSGcbguujgrom8yTfKLbg2OPe HKjWcKsw8iY E3PPVDWwOtDD1j kMpi79MI Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới, (trừ các xe được ưu tiên theo quy định) đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày chẵn.
P.132 “Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp” P5WLe0SD9 Ink6PbCeTOjcEpVVvtPTJkU7OVWqAe8BSsKMkssrQt5J8K0QCZjsyezDwjgDdrofvn5KZItH3sbK2 vdhdMjMwgjvmgbgiQvoR0Y6F9nNrRmu 9DT1CMQkfgSKL6aK Dùng để báo hiệu lệnh các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đoạn đường hoặc cầu hẹp.
P.136 “Cấm đi thẳng” 0jm8XMPSQ6 sUGVisik 45pv8BBrxQAbxbCQ86dlNtinYpESZE054FXFdwct78seBTDgtWdh7 oIXsxIO7x4NOQ3EteYNXjDRZJkzH5AcwX2K0zWstmcv5o3lIL9uZ2KxHKQ1ak Biển báo có hiệu lực cấm tất cả các loại xe đi thẳng, trừ xe ưu tiên theo quy định.
P.137 “Cấm rẽ trái, rẽ phải” PZa4AL2vp6Twr hvJxxR7N1sb1pqz RFYQdJ1y6SUiDIpEaDhT Biển báo cấm tất cả các loại xe rẽ trái hoặc phải, trừ xe ưu tiên theo quy định.
P.138 “Cấm đi thẳng, rẽ trái” Biển báo cấm tất cả các loại xe đi thẳng hoặc rẽ trái, trừ xe ưu tiên theo quy định.
P.139 “Cấm đi thẳng, rẽ phải” mXOAtojafjrvorAtAD7v7tjlJgJsbYPo3gyo7ga D9l2wKbn Lfhpc8XpNOBaw4ImYAGaeL7oO1YCuaLvvjkfE Biển báo cấm tất cả các loại xe đi thẳng hoặc rẽ phải, trừ xe ưu tiên theo quy định.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 27 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về biển báo hiệu đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT, trong trường hợp cần thiết cấm theo thời gian, dưới biển cấm cần phải đặt thêm biển phụ số S.508, có thể viết thêm chú thích bằng tiếng Việt và phụ đề tiếng Anh trong biển này (nếu khu vực đó có nhiều người nước ngoài tham gia giao thông hoặc tuyến đường đối ngoại).

Ý nghĩa các biển báo cấm và mức phạt khi vi phạm
Biển phụ số S.508 được đặt dưới biển cấm để quy định về thời gian phương tiện không được phép hoạt động

Mức phạt lỗi đi vào đường cấm

Căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt cho người tham gia giao thông vi phạm lỗi phạt đi vào đường cấm được quy định cụ thể như sau:

STT Phương tiện Mức phạt Quy định dựa theo
1 Xe ô tô và xe tương tự ô tô Từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng.

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng.

điểm b khoản 4 và điểm b khoản 11 Điều 5
2 Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) Từ 400.000 – 600.000 đồng.

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng.

điểm i khoản 3 và điểm b khoản 10 Điều 6
3 Xe máy chuyên dùng Từ 400.000 – 600.000 đồng.

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng.

điểm b khoản 3 và điểm a khoản 10 Điều 7
4 Xe đạp, xe đạp điện, xe đạp máy Từ 200.000 – 300.000 đồng. điểm c khoản 3 Điều 8
Ý nghĩa các biển báo cấm và mức phạt khi vi phạm
Xe đi vào đường cấm

>> Xem thêm:

Với các thông tin chia sẻ trên, người điều khiển phương tiện đã có thể nắm được các đặc điểm và ý nghĩa biển báo cấm phổ biến. Bên cạnh đó, khi vi phạm lỗi đi vào đường cấm, người điều khiển phương tiện không chỉ bị phạt hành chính mà còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe lên đến 3 tháng. Vì thế, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ các quy định trên các loại biển báo cấm để đảm bảo an toàn cũng như tránh bị xử phạt.

Lái xe MEKONG – Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe đường bộ uy tín nhất TP.HCM

Sở hữu bằng lái xe là một việc bắt buộc với mọi công dân Việt Nam nếu muốn điều khiển phương tiện giao thông trên đường. Vì vậy, nếu bạn dự tính học bằng lái xe trong tương lai, nhưng chưa biết trung tâm đào tạo nào tốt, đừng ngần ngại liên hệ ngay Trung tâm giáo dục nghề nghiệp MEKONG để hưởng trọn những ưu điểm tuyệt vời như:

 • Mức giá cạnh tranh, công khai minh bạch và đảm bảo không phát sinh bất kỳ chi phí nào.
 • Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm, giúp quá trình truyền đạt kiến thức dễ hiểu nhất và phù hợp với từng khả năng học viên.
 • Linh hoạt điều chỉnh bài giảng theo tốc độ học, và tạo điều kiện học lý thuyết song song thực hành, giúp học viên an tâm tham dự kì thi với kết quả cao nhất.
 • Có thể sắp xếp giờ học linh động theo thời gian rảnh của học viên.
 • Cam kết tỷ lệ đậu lấy bằng cao.

Liên hệ ngay với Trung tâm GDNN Mekong để được hỗ trợ tư vấn Khóa học thi bằng lái xe ô tô chi tiết, qua Hotline: (028) 9999 3739.

Địa chỉ liên hệ Trung tâm GDNN Mekong:

 • Trụ sở: 158/46 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 • Sân sát hạch: 2244/10 Quốc lộ 22, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 9999 3739 – 096 240 6563
 • Email: contact@laixemekong.com
 • Website: www.laixemekong.com
Liên hệ ngay!